تراشه مالتی پلکسر ما ADG508 است. يك مالتي پلكر 8 به 1 كه دیاگرام آن به صورت زير است.

اين IC در دو مد Dual supply , single spply كار مي‌كند.

Dual supply:

VDD=10.8v to 16.5 v, VSS= -10.8v to 16.5 v

Single supply:

VDD= 10.8v  to 16.5 v, VSS=GND=OV

 ما دراينجا از مد Dual supply استفاده مي‌كنيم. براي آزمايش اين IC مدار زير را مي‌بنديم .

Ron اين IC در حدود 280 اهم است كه در مقايسه با مقاومت 10K كه ما در مدار قرار داديم قابل چشم پوشي است با استفاده از میکرو کنترلر به پايه‌هاي A0, A1,A2 ورودي مي‌دهيم . جدول درستي در زير آورده شده:

 

 

ON Switch pair

EN

A0

A1

NONE

0

X

X

1

1

0

0

2

1

1

0

3

1

0

1

4

1

1

1

به اين ترتيب مثلاً هنگامي كه EN=1 و A0 =A1=0 تمام 12V دوسر مقاومت R1 افتاد و بقيه مقاومت‌ها قطع بودند.

Advertisements