يك تنظيم خيلي مهمي كه تو مودم ADSL داريم اينه كه اتصال به صورت bridge برقرار بشه يا PPPoE. ميخواستم يك توضيح كوتاهي درباره فرق بين اين دو تا روش اتصال بدم!

هنگامي كه router را به صورت bridge كانفيگور ميكنيم، اتصال از طريق dialer application ويندوز برقرار ميشود. Dialer application با router تماس برقرار ميكند، username و password را به آن انتقال ميدهد و تقاضاي اتصال به اينترنت ميكند. Bridge نيز اين اطلاعات را به ISP منتقل ميكند و اقدام به برقراري اتصال ميكند. هنگامي كه اتصال برقرار شد به اينترنت وصل ميشويم. بايد توجه داشت كه اتصال bridge جزئياتي مانند username و password و … را در خودش ذخيره نميكند.

از طرف ديگر وقتي كه router به صورت PPPoE كانفيگور ميشود، اتصال مستقيما از طريق خود router برقرار ميشود. هنگامي كه router را روشن ميكنيم با ISP تماس ميگيرد و بلافاصله اتصال برقرار ميشود و تا زماني كه پاور router قطع نشده برقرار ميماند.

Advertisements