تو این دو هفته نه یک دقیقه پای برنامه های تلویزیون نشستم

نه یک خط روزنامه خوندم

نه به فیسبوک و وبسایتهای خبری سر زدم..

هیچ چیزی رو از دست ندادم ولی یک عالمه زمان مفید پیدا کردم..

خیلی عالی بود واقعا ولی حیف که معمولا زمانی این چیزا رو تجربه میکنیم که مجبور باشیم

ولی دوست داشتم بیشتر بیام اینجا و از دوستای خوبم خبر بگیرم 😦

این چند روز این شعر رو زیاد با خودم زمزمه میکردم و کاش به لطف بی کران الهی همین خصوصیات رو داشته باشم

 

من مرغ طوفانم

نیاندیشم ز طوفان

موجم

نه آن موجی که از دریا گریزد..

Advertisements